γραφιστική

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκμάθηση των γραφιστικών προγραμμάτων Illustrator, Photoshop και Premiere Pro.

Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να σχεδιάζουν γραφικά στοιχεία, και να επεξεργάζονται φωτογραφίες και video, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γραφιστικής και τυπογραφίας, οι οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα project επαγγελματικών καρτών, εντύπων, φυλλαδίων, προσκλήσεων, αφισών κλπ και να δημιουργούν video.Σεμινάρια Photoshop (αρχαρίων)
Φοίτηση 30 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.

Σεμινάρια Photoshop (προχωρημένων)
Φοίτηση 24 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.

Σεμινάρια Illustrator
Φοίτηση 36 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.

Σεμινάρια Video Editing _Premiere Pro
Φοίτηση 30 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.