γραφιστική

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εκμάθηση των γραφιστικών προγραμμάτων Illustrator και Photoshop.

Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να σχεδιάζουν γραφικά στοιχεία και να επεξεργάζονται φωτογραφίες, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γραφιστικής και τυπογραφίας, οι οποίες θα τους δώσουν την δυνατότητα να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα project επαγγελματικών καρτών, εντύπων, φυλλαδίων, προσκλήσεων, αφισών κλπ.Σεμινάρια Photoshop (αρχαρίων)
Φοίτηση 30 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.

Σεμινάρια Photoshop (προχωρημένων)
Φοίτηση 24 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.

Σεμινάρια Illustrator
Φοίτηση 36 ωρών, με παρακολούθηση 3 ωρών ανά εβδομάδα.