σχεδιασμός κοσμήματος

Η δημιουργία πρωτότυπων σχεδίων, σαν αποτέλεσμα της σχεδιαστικής έκφρασης των ιδεών, αποτελεί βασικό τομέα στην σύγχρονη αγορά κοσμημάτων.

Σχεδιαστικές εφαρμογές που δίνουν βασικές γνώσεις για τον σχεδιασμό κοσμημάτων ή αντικειμένων είναι:

  • το γραμμικό σχέδιο για την ακριβή απόδοση των πραγματικών διαστάσεων των κοσμημάτων ή των αντικειμένων, διαμέσου των όψεων τους και των ογκομετρικών τους σχεδίων,
  • ο σχεδιασμός με βάση συγκεκριμένο θέμα για την απόκτηση της δυνατότητας ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε σχεδιαστική απαίτηση,
  • η πλήρης σχεδιαστική παρουσίαση, γραμμικά και χρωματικά,
  • η γνώση του χειρισμού τρισδιάστατων προγραμμάτων σε Η/Υ

Πλήρης κύκλος σπουδών
Μονοετής φοίτηση (2 εξάμηνα) 560 ωρών, με παρακολούθηση 20 ωρών ανά εβδομάδα.


Μικρός κύκλος σπουδών

Εξαμηνιαία φοίτηση 200 ωρών, με παρακολούθηση 13 ωρών ανά εβδομάδα.


Σεμινάρια

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων σχεδιαστικών εφαρμογών διαμέσου σεμιναρίων. Οι ώρες παρακολούθησης καθορίζονται από τις απαιτήσεις εκμάθησης της κάθε τεχνικής.