αργυροχρυσοχοΐα

Αργυροχρυσοχοΐα ονομάζεται η τέχνη της κατασκευής κοσμημάτων και αντικειμένων από άργυρο και χρυσό.

Στα διαφορετικά προγράμματα σπουδών αργυροχρυσοχοΐας των Σχολών Τέχνης MOKUME διδάσκεται η επεξεργασία των μετάλλων, πολύτιμων ή μη, και η διαμόρφωσή τους κατά την κατασκευή των κοσμημάτων και των αντικειμένων με τη χρήση διαφόρων διακοσμητικών τεχνικών. Οι τεχνικές αυτές προέρχονται από παλαιότερες ή νεότερες χρονικές περιόδους και από διάφορους τόπους και πολιτισμούς.

Παράλληλα με το κατασκευαστικό μέρος, βασικό στοιχείο της διδασκαλίας αποτελεί η δημιουργία πρωτότυπων σχεδίων ως έκφραση των ιδεών των καταρτιζομένων, που γίνεται εφικτό με την παρακολούθηση του σχεδιαστικού κύκλου μαθημάτων.Πρόγραμμα σπουδών Ι.Ε.Κ.

Δύο ειδικότητες 5 εξαμήνων:

  • Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος.
  • Τεχνικός κοσμήματος παραγωγής.

Βασική αργυροχρυσοχοΐα

4 εξαμήνα, παρακολούθηση 210 ωρών ανά εξάμηνο, 15 ώρες ανά εβδομάδα.


Part-time παρακολούθηση

Εξαμηνιαία part-time παρακολούθηση 140 ωρών, 10 ώρες ανά εβδομάδα.


Καλοκαιρινά τμήματα
  • τμήματα 90 ωρών, σε διάστημα 6 εβδομάδων, 15 ώρες ανά εβδομάδα.
  • ταχύρυθμα τμήματα 210 ωρών, σε διάστημα 6 εβδομάδων, 35 ώρες ανά εβδομάδα.

Σεμινάρια

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων τεχνικών διαμέσου σεμιναρίων. Οι ώρες παρακολούθησης καθορίζονται από τις απαιτήσεις εκμάθησης της κάθε τεχνικής.