αργυροχρυσοχοΐα

Σεμινάρια αργυροχρυσοχοΐας


Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων τεχνικών διαμέσου σεμιναρίων.

Σε κάποια σεμινάρια απαιτούνται γνώσεις βασικής αργυροχρυσοχοΐας και σε κάποια δεν είναι απαραίτητες οι γνώσεις αυτές. Επίσης, σε κάποια σεμινάρια είναι αναγκαία η δημιουργία τμήματος και σε κάποια δεν είναι, γιατί η κατάρτιση είναι ατομική και υπό την παρακολούθηση του κατάλληλου εκπαιδευτή.

Οι ώρες παρακολούθησης καθορίζονται από τις απαιτήσεις εκμάθησης της κάθε τεχνικής.